"Lumea nu se va sfarsi din cauza celor care fac rau, ci din cauza celor care se uita la ei si nu fac nimic." - Albert Einstein
Detalii anunt
Invitatie de participare la cererea de oferta cu numarul 407631 din data

Contract:Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investitie „Hangar mentenanta de nivel complex la aeronave în cazarma 546 Otopeni”, cod proiect 2017-I-546H Otopeni

Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate; Elaborarea documentatiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, sustinerea acestora în comisiile de specialitate ale emitentilor si obtinerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism; Elaborare studiu topografic planimetric si altimetric în coordonate STEREO 70, respectiv WGS 84, sistem de referinta Marea Neagra; Elaborare studiu hidrogeologic, întocmirea documentatiilor în vederea obtinerii, pe cheltuiala prestatorului, al referatului de expertiza al INHGA; Elaborare studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af.

Valoare estimata 162.054,67 RON

Tip procedura: Cerere de oferta,

Termen primire oferte 2017-06-26 00:00

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: NU


Niciun comentariu     Conectare pentru a comenta Regulament